Home | Search Used Bikes

33 bikes found
KTM Duke 200 (2016)

KTM Duke 200 (2016)

4.8

4,209 Kms

Rasta Peth

₹1,30,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2017)

KTM RC 200 (2017)

4.7

693 Kms

Karve Nagar

₹1,60,000

Verified Bike
KTM RC 390 (2015)

KTM RC 390 (2015)

4.7

11,600 Kms

Naryanpura

₹1,80,000

Verified Bike
KTM Duke 390 (2015)

KTM Duke 390 (2015)

4.7

13,173 Kms

Naryanpura

₹1,66,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2016)

KTM RC 200 (2016)

4.7

9,737 Kms

Bangalore

₹1,26,000

Verified Bike
KTM Duke 200 (2016)

KTM Duke 200 (2016)

4.7

9,735 Kms

Rasta Peth

₹1,30,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2015)

KTM RC 200 (2015)

4.7

7,718 Kms

Shivaji Nagar

₹1,50,000

Verified Bike
KTM RC 390 (2015)

KTM RC 390 (2015)

4.7

8,234 Kms

Pune

₹1,80,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2015)

KTM RC 200 (2015)

4.7

19,456 Kms

Somwar Peth

₹1,20,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2015)

KTM RC 200 (2015)

4.7

10,076 Kms

Pune

₹1,40,000

Verified Bike
KTM RC 200 (2015)

KTM RC 200 (2015)

4.7

8,234 Kms

Rasta Peth

₹1,45,000

Verified Bike
KTM Duke 200 (2014)

KTM Duke 200 (2014)

4.6

10,132 Kms

Bangalore

₹97,000

Verified Bike
FILTER
SORT